FA Nieuwsbrief mei 2020

Jaargang 8 nummer 10

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding vertraagd | Kort bericht

Kapitaalverzekeringen

Corona-virus en betalingsachterstand kapitaalverzekering | Artikel

Eigen woning

CPB: grootste doelmatigheidswinst woningmarkt bij verplaatsing eigen woning naar box 3 | Kort bericht
Ook een Coronamaatregel voor hypotheken: betaalpauze | Kort bericht

Sparen en beleggen

Fouten ontdekt in berekening rendementen box 3 | Kort bericht

Algemeen

AFM publiceert jaarverslag 2019 | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Corona-virus en betalingsachterstand kapitaalverzekering

Vraag: Een klant heeft als gevolg van het Corona-virus zijn baan verloren waardoor hij voorlopig de premies van zijn Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) niet kan voldoen. Als een betalingsachterstand ontstaat, kan bijvoorbeeld de bandbreedte overschreden worden. En zodoende is niet langer sprake van een vrijgestelde KEW. Is hier een oplossing voor?

Korte berichten 

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding vertraagd

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas na het zomerreces te behandelen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021 is daardoor niet meer haalbaar. Deze datum schuift op naar 1 januari 2022. Er volgt nog een nota van wijziging waarin dit wordt vastgelegd.
(Tweede Kamer, 35 287, nr. 11, 21 april 2020)

(mei 2020)

CPB: grootste doelmatigheidswinst woningmarkt bij verplaatsing eigen woning naar box 3

Op verzoek van de werkgroep ‘Ruimte voor wonen’ heeft het Centraal Planbureau (CPB) woningmarkteffecten doorgerekend voor het verlagen van de fiscale stimulering op koop- en huurwoningen. Daarbij zijn negen maatregelen en drie pakketten waarin meerdere maatregelen worden gecombineerd, doorgerekend. De genoemde werkgroep maakt onderdeel uit van de Brede maatschappelijke Heroverwegingen (BMH).

Ook een Coronamaatregel voor hypotheken: betaalpauze

Op 24 april heeft het kabinet aangekondigd met zes nieuwe maatregelen te komen ‘om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen.’
Een van de nieuwe maatregelen is niet specifiek op ondernemers gericht: de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Fouten ontdekt in berekening rendementen box 3

Naar aanleiding van een mediavraag heeft het ministerie van Financiën ontdekt dat de forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 onjuist zijn berekend.

AFM publiceert jaarverslag 2019

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een drietal prioriteiten geformuleerd en hanteert daarbinnen verschillende speerpunten. Naast bijvoorbeeld specifieke aandacht voor de Brexit, heeft de AFM  onderzoek gedaan naar de execution only-omgevingen van grote beleggingsondernemingen. Daarbij zijn diverse beleggings-apps onderzocht en is gekeken of complexe en risicovolle beleggingsproducten niet terechtkomen bij klanten voor wie deze producten niet bedoeld zijn.