Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding vertraagd

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas na het zomerreces te behandelen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021 is daardoor niet meer haalbaar. Deze datum schuift op naar 1 januari 2022. Er volgt nog een nota van wijziging waarin dit wordt vastgelegd.
(Tweede Kamer, 35 287, nr. 11, 21 april 2020)

(mei 2020)