Ook een Coronamaatregel voor hypotheken: betaalpauze

Op 24 april heeft het kabinet aangekondigd met zes nieuwe maatregelen te komen ‘om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen.’
Een van de nieuwe maatregelen is niet specifiek op ondernemers gericht: de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.
Kredietverstrekkers (zoals banken) willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden. Reden is dat de klanten tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Volgens de wettelijke regels moet bij eigenwoningschulden waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, de achterstand uiterlijk een kalenderjaar later worden terugbetaald. Dus bij een betaalpauze in 2020, moet uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. In het nog uit te werken beleidsbesluit worden twee zaken geregeld:
1. De aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald. De achterstand kan (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd.
2. Een klant kan als alternatief kiezen om zijn resterende lening te splitsen. De achterstand kan dan in een af te spreken tijd - als voorbeeld wordt genoemd vijf jaar - worden afbetaald.
De overheid geeft aan hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk aan te bieden. Het kabinet verwacht dat 60.000 hypotheekhouders hiervan gebruik kunnen maken.
(Nieuwsbericht: nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis, Ministerie van Financiën, 24 april 2020)

Noot:

Het is uiteraard wachten op de exacte uitwerking van de maatregel, maar het is duidelijk een soepele opstelling van het kabinet als het gaat om de annuïtaire aflosverplichting. Het is de vraag of geldverstrekkers in de praktijk beide mogelijkheden gaan aanbieden. Het zal wellicht niet altijd mogelijk zijn om met gesplitste leningdelen te werken.

(mei 2020)