Fouten ontdekt in berekening rendementen box 3

Naar aanleiding van een mediavraag heeft het ministerie van Financiën ontdekt dat de forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 onjuist zijn berekend.
Het forfaitaire rendement op beleggen is voor 2019 0,01%-punt te hoog vastgesteld. Voor 2020 is zowel het forfaitaire rendement op beleggen als op sparen onjuist berekend. Voor beleggen is het forfaitaire rendement 0,05%-punt te hoog vastgesteld en op sparen 0,01%-punt te laag vastgesteld. De juiste rendementspercentages zijn via een ministeriële regeling in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen.
Voor 2019 is het forfaitaire rendement op beleggen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 nu vastgesteld op 5,59% (was 5,60%). 
In 2020 is het forfaitaire rendement op beleggen nu op 5,28% vastgesteld (was 5,33%) Het forfaitaire rendement op sparen is voor 2020 vastgesteld op 0,07% (was 0,06%). Deze wijzigingen werken terug naar 1 januari 2020.
(Brief staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, 3 maart 2020, kenmerk 2020-0000046622 en Staatscourant 7 april 2020, nr. 20572)

(mei 2020)