FA Nieuwsbrief februari 2019

Jaargang 7 nummer 8

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen en Lijfrente

Toch nieuw pensioenstelsel? | Artikel
Verrekening van pensioenrechten door betalen van lijfrentepremies | Artikel

Pensioen

Reactie Pensioenfederatie op wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 | Kort bericht
Verzamelbrief pensioenonderwerpen: ‘vergeten pensioenen’ | Kort bericht

Lijfrente

Uitkering niet vrijgesteld na bewust niet aftrekken premies lijfrente | Kort bericht
Ongelijke behandeling oudedagsvoorzieningen ondernemers en werknemers voor Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? | Kort bericht
Geen recht op garantiekapitaal ondanks onzorgvuldig handelen verzekeraar en adviseur | Kort bericht

Eigen woning

Fiscaal overgangsrecht bij een no deal Brexit | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Verrekening van pensioenrechten door betalen van lijfrentepremies

Vraag: In het verleden is in Financieel Actief aandacht besteed aan de verrekening van alimentatie door betaling van lijfrentepremie. Nu begreep ik dat het ook mogelijk is om bij echtscheiding het pensioen bij de partners te laten en het tekort dat een van de partners hierdoor oploopt via een lijfrente kan worden verrekend. Hoe werkt dat?

Korte berichten 

Reactie Pensioenfederatie op wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op 24 januari 2019 heeft de Pensioenfederatie een brief gezonden naar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als reactie op het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021.
De Pensioenfederatie constateert dat met het wetsvoorstel een aantal knelpunten wordt opgelost:
- de afhankelijkheid tussen beide partners wordt doorbroken;
- het is niet meer nodig om een scheiding te melden om medewerking van de pensioenuitvoerder te verkrijgen; en

Verzamelbrief pensioenonderwerpen: ‘vergeten pensioenen’

Op 28 januari heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe verzamelbrief pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gezonden. Naast onderwerpen als prestatieafhankelijke vergoedingen voor vermogensbeheer bij pensioenfondsen en het ingetrokken wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, gaat de minister in op de zogenoemde vergeten pensioenen.

Uitkering niet vrijgesteld na bewust niet aftrekken premies lijfrente

In hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam is in geschil of de uitkeringen uit een lijfrente onterecht zijn belast na het bewust niet aftrekken van de premies. De verzekeringnemer heeft in de aangiften van 1995 tot 2000 bewust de premies niet afgetrokken omdat het geen fiscaal voordeel zou opleveren in verband met allerlei aftrekposten die verzekeringnemer al in aanmerking had genomen.

Geen recht op garantiekapitaal ondanks onzorgvuldig handelen verzekeraar en adviseur

Een man sluit in 1991 een lijfrenteverzekering. Inclusief garantie zou op de einddatum in 2021 een bedrag van ruim € 127.000 beschikbaar komen voor aankoop van een lijfrente. Per 1 juni 1999 is door tussenkomst van dezelfde tussenpersoon het kapitaal inclusief garantie verhoogd tot ruim € 142.000. Met ingang van 1 juni 2004 is de verzekering premievrij gemaakt, wederom door tussenkomst van dezelfde tussenpersoon.

Fiscaal overgangsrecht bij een no deal Brexit.

Mocht sprake zijn van een ‘no deal Brexit’ en het Verenigd Koninkrijk daarmee een zogenaamd derde land worden, zullen zonder maatregelen personen en bedrijven direct geconfronteerd worden met een andere fiscale behandeling dan voor de Brexit. Burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en in Nederland belasting betalen (buitenlands belastingplichtigen) verliezen dan bijvoorbeeld het recht op bepaalde aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek en recht op heffingskortingen.