Aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd

Lijfrente / Pensioenen

Dit besluit is een actualisatie van het Besluit van 17 december 2013, nr. BLKB2013/2201M. De goedkeuringen vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd zijn aangepast aan de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (Stb.2019, 246). Verder is de werking van de goedkeuringen uit het besluit ook van toepassing verklaard op nabestaandenoverbruggingspensioenen.