FA commentaar

De pensioendatum: een smeulende heidebrand

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 17 november 2015 verscheen in de Staatscourant het - langverwachte - geactualiseerde besluit inzake pensioenen. Langverwacht omdat de staatssecretaris al veel eerder dit jaar had aangekondigd met een goedkeuring over de pensioendatum te komen. Hoe zat het ook alweer?   

Geneuzel op de vierkante millimeter?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 24 februari 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën gereageerd op een zevental vragen van het Kamerlid Lodders. De vragen hadden betrekking op de gepubliceerde maximale opbouwpercentages bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar. Voor middelloonregelingen geldt een maximaal...

Nettopensioen voor premievrije arbeidsongeschikten: een fata morgana

mr. Jos Gielink CPL werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V.
Bij elke versobering van het fiscale pensioenkader voltrekt zich steeds weer een rituele dans tussen parlement en regering. Bij elke versoberingsronde is er vanuit de maatschappij en het parlement verzet tegen de verlaging van de toekomstige premievrije pensioenopbouw voor de werknemers die op het...

Hollandse Nieuwe

drs. Maarten Edixhoven MM directievoorzitter Zwitserleven
Onze vicepremier Lodewijk Asscher heeft eind mei de sociale partners extra tijd gegeven om tot een akkoord te komen over het pensioendossier. Ik heb Lodewijk hoog zitten. Hij haalt zijn vis bij dezelfde man als ik en dat is een heel wijs besluit. De sociale partners hebben inmiddels hun plannen...

Pensioen: flexibeler dan u denkt!

mr. Jos Gielink werkzaam bij Bergamin & Gielink pensioenrechtadvies B.V. lo_bergamin2.jpg Op 28 november 2011 heeft de Belastingdienst een opmerkelijk soepel beleid bekend gemaakt over de flexibele opname van het levenslange ouderdomspensioen. Het is sinds 2006...

Solidariteit

mr. Theo Gommer MPLA werkzaam bij Akkermans & Partners Legal & Advice en Gommer & Partners pensioen advocaten
De invulling van het begrip solidariteit blijft mij bezighouden. Mede omdat ik steeds vaker zie dat solidariteit in de (pensioen)opbouwfase anders wordt beleefd dan in de uitkeringsfase. Zo ontving een werknemer ten onrechte € 40.000 pensioen in plaats van € 22.000, zoals het echt was. Toch claimde...
Subscribe to FA commentaar