Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Principeakkoord pensioen: nog veel werk te doen!

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Na negen jaar is het dan eindelijk zover: er ligt een Pensioenakkoord. Of beter gezegd: het Principeakkoord pensioen. Want diverse zaken liggen wel vast in het akkoord, maar nog meer zaken niet!De uitkomst kan met recht een polderoplossing genoemd worden. Ook al heeft het veel moeite gekost om...

Maximum arbeidsongeschiktheidsverzekering

Vraag:Onder voorwaarden zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Geldt hiervoor een maximum, bijvoorbeeld een maximum premiebedrag?

Prinsjesdag 2018: een tweede update

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Het (gewijzigde) pakket Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Een dergelijk pakket levert ieder jaar de nodige amendementen en moties op. Dit jaar leveren de moties interessante informatie op. De in dit artikel behandelde moties zijn aangenomen.

Financieel plannen voor ZZP Nederland

mr. Jasper Commandeur werkzaam bij Brainnet
Opdrachtgevers van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) opgelet! De komende maanden komt de Belastingdienst misschien op bezoek. De Belastingdienst wil met u praten over arbeidsrelaties met zelfstandigen en eventueel handhavend optreden als u ‘kwaadwillend’ bent. Extra kosten van naheffingen,...

Betere arbeidsongeschiktheidsdekking bij baanwissel

mr. Edward Devilee en mr. Albertjan ten Thije, pensioenjuristen bij Zwitserleven
De dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid loopt door als een zieke of arbeidsongeschikte werknemer van baan wisselt. Dat hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie afgesproken in het ‘Convenant over dekking van...

Samenloop WAO/WIA-uitkering en pensioen

Vraag:Een cliënt nadert de pensioenleeftijd van 62 jaar volgens de regeling die op hem van toepassing is. Hij is volledig arbeidsongeschikt. Nu wil de cliënt zijn pensioeningangsdatum uitstellen tot 65 jaar, omdat zijn WAO-uitkering doorloopt tot zijn 65e. Is dat toegestaan? Antwoord:Nee, dat is...

Inkomstenbelasting en ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

mr. Jasper Commandeur werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Het ongeluk zit in een klein hoekje. Je voelt je goed en verwacht niet dat het morgen anders zal zijn. Toch gebeurt het. De kok snijdt een vinger af, de accountant raakt overspannen en de bouwondernemer wordt getroffen door een vallende steen. Met persoonlijk en financieel leed als gevolg....

Werkgevers, werknemers en vergoedingen bij ongevallen

mr. Ton Mertens werkzaam als zelfstandig adviseur en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
Als een werknemer een ongeval overkomt kan de werkgever in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn voor de schade. Om welke situaties dit kan gaan is uiteen gezet in de bijdrage van Steven Polak. Er zijn verschillende gradaties van aansprakelijkheid, maar de kern van de zaak is dat deze voor de...

Werkgeversaansprakelijkheid

mr. Steven Polak werkzaam als advocaat bij Juridische Zaken SNS REAAL
Ongevallen die verband houden met arbeid komen veel voor, in allerlei vormen en situaties. Of een werkgever aansprakelijk is voor de schade die uit een ongeval voortvloeit is niet altijd direct duidelijk. Er wordt dan ook veel over geprocedeerd maar welke grondslag in de procedure gekozen moet...

Woonlastenbeschermers

mr. Jasper Commandeur werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Woonlastenverzekeringen zijn vaak in het nieuws. Meestal negatief. In september nog werd een adviseur beboet vanwege een advies over een woonlastenverzekering. De adviseur had geen motivering voor de geadviseerde verzekering in het dossier gedaan. En ook geen rekening gehouden met de fiscale...

Pagina's

Subscribe to Arbeidsongeschiktheidverzekeringen