Afschaffing fiscaal maximum pensioenen en verevening pensioenrechten bij beschikbare premieregelingen

Vraag:
Een deelnemer gaat bijna met pensioen. Het ouderdomspensioen komt vanwege een scheiding voor de helft toe aan de ex-partner. Daarnaast heeft de ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. De deelnemer heeft inmiddels een nieuwe partner en wil het ouderdomspensioen uitruilen voor een partnerpensioen voor de nieuwe partner. Het ouderdomspensioen wordt via een premieovereenkomst opgebouwd. Wat zijn de mogelijkheden voor de uitruil van ouderdomspensioen in een partnerpensioen en hoe wordt de waarde bepaald van het bijzonder partnerpensioen van de ex-partner?