Afsplitsing deel goudenhanddrukkapitaal voor vergoeding adviseur

Vraag: 

Kan een deel van het stamrechtkapitaal van een goudenhanddruk worden afgesplitst om de adviseur een vergoeding te betalen?

Antwoord:

Regelmatig duikt deze vraag op, met name als het gaat om expiraties van goudenhanddrukverzekeringen of het bereiken van de einddatum van de stamrechtrekening. Hoewel in de markt bekend is dat een enkele aanbieder dit toestaat, is dit fiscaal onjuist. Het gehele goudenhanddrukkapitaal uit de verzekering of van de rekening moet worden aangewend voor de periodieke uitkering. Wordt toch een deel afgesplitst van het kapitaal, bijvoorbeeld voor de genoemde vergoeding, dan is dit afkoop en zal het volledige kapitaal worden belast en is 20% revisierente verschuldigd.

Dit onderdeel wordt verzorgd door:

Fiscale Zaken