Belastingpakket 2013 (I)

Vraag:
Een klant heeft de voorlopige koopakte voor zijn nieuwe woning net getekend. Die koopakte bevat een financieringsvoorbehoud en er wordt een voorbehoud in gemaakt voor de verkoop van de huidige eigen woning door de klant. Valt de lening die de klant in 2013 pas aangaat, wel onder het overgangsrecht en hoeft dus niet sprake te zijn van een annuïtaire geldlening?

Antwoord:
Het is voldoende voor het overgangsrecht als sprake is van een onherroepelijke koopovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2013. Een voorlopige koopakte volstaat, mits deze geen ongebruikelijke voorwaarden bevat.
Nu is het al lang algemeen gebruik om in een dergelijke voorlopige koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud te maken. Dat voorbehoud is dan ook een gebruikelijke voorwaarde.
Het ministerie van Financiën heeft recent bekend gemaakt dat een voorbehoud voor de verkoop van de huidige eigen woning in deze tijden wordt beschouwd als een gebruikelijk voorbehoud. Deze twee voorwaarden staan het overgangsrecht dan ook niet in de weg.
Volledigheidshalve nog de opmerking dat vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe leningen ook andere leenvormen dan de annuïtaire lening nog zijn toegestaan, alleen is renteaftrek dan niet mogelijk. Die is slechts voorbehouden aan leningen waarbij vooraf schriftelijk een annuïtair aflossingsschema voor een periode van maximaal 360 maanden is overeengekomen.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken