Beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalvereenkomsten

Pensioenen

Nr. CPP2009/1487M

Dit besluit is een actualisering van het besluit over beschikbare-premieregelingen van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M, Stcrt. nr. 212. Hierbij is gebruik gemaakt van de gelegenheid 'netto-staffels' te publiceren. In deze netto-staffels zijn geen vaste kostenopslagen meer verwerkt.