Bestaande lijfrente gebruiken voor alimentatielijfrente

Vraag:
Een klant heeft een lijfrenteverzekering. De klant was gehuwd in gemeenschap van goederen, maar recent is hij gescheiden. De ex-echtelieden zijn overeengekomen om de lijfrenteverzekering te splitsen in twee gelijke delen, zodat een ieder de helft ‘meeneemt’. Nu wil de man zijn deel omzetten in een alimentatielijfrente voor zijn ex-vrouw. Kan dat?

Antwoord:
We gaan er van uit dat er daadwerkelijk een alimentatieverplichting is. De alimentatieverplichting kan worden afgekocht door premie te betalen voor een alimentatielijfrente (artikel 6.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001). Voorwaarden zijn wel dat de termijnen van de lijfrente:
- moeten toekomen aan de ex-partner;
- onmiddellijk na het betalen van de premie moeten ingaan;
- moeten uiterlijk eindigen bij het overlijden van de ex-partner die de uitkeringen ontvangt.
Maar in dit geval betaalt de klant geen premie aan de verzekeraar, maar wil hij zijn bestaande (en gesplitste) lijfrente inzetten als alimentatielijfrente. Op grond van artikel 3.134 Wet inkomstenbelasting 2001, en dan met name de leden 2 en 3 is een dergelijke omzetting van de ‘gewone’ lijfrenteverzekering in een alimentatielijfrente mogelijk. De omzetting leidt niet tot ‘negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen’ en er valt ook niets in aftrek te brengen. De termijnen worden bij de ontvangende ex-partner belast.
Attentiepunt is nog dat de alimentatielijfrente alleen kan worden ondergebracht bij een levensverzekeraar en niet bij een bank. Dat komt door de voorwaarde in artikel 6.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 dat de uitkeringen uiterlijk moeten eindigen bij het overlijden van de ex-partner die de uitkeringen ontvangt. Bij een bancair product is dat niet mogelijk.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken SNS REAAL