Betaling van contractueel verschuldigde premies kapitaalverzekering op later tijdstip mogelijk?

2 februari 2016

Vraag:
Een klant heeft een kapitaalverzekering. In het verleden heeft hij een aantal premies voor deze verzekering niet betaald. Zonder die betalingen voldoet de premiebetaling niet aan de bandbreedte-eis voor een vrijgestelde uitkering. Kan de klant de premies alsnog storten en is daarmee weer voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden?