Consultatie wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Kees Vivat

In het regeerakkoord van Rutte 3 was al vastgelegd om de mogelijkheid te onderzoeken om (gedeeltelijke) pensioenafkoop mogelijk te kunnen maken. Ook in het Principeakkoord is deze mogelijkheid opgenomen. Het in het akkoord toegezegde wetsvoorstel is er nu, althans in conceptvorm. De praktijk mag er commentaar op leveren. De gegeven termijn is wel kort: van 18 november tot en met 9 december. Het kabinet heeft blijkbaar haast.
In het concept wetsvoorstel is ook een tijdelijke versoepeling van de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) en een verruiming van de verlofspaarregeling opgenomen.
In dit artikel beschouw ik het concept wetsvoorstel.