Deblokkering spaargeld uit periode 2006-2009

bert

Vraag:
Mag spaarloongeld uit 2006-2009 ook in 2011 worden gedeblokkeerd?

Antwoord:
Op 15 september 2010 is het spaarloontegoed uit de jaren 2006 tot en met 2009 door de staatssecretaris vrijgegeven. Achterliggende gedacht was om de consumptie en daarmee de economie te stimuleren. Aan het tijdstip van opname zijn geen voorwaarden verbonden. Dus als de rekeninghouder (een deel van) zijn spaarloon over 2006 tot en met 2009 wil opnemen in bijvoorbeeld 2011 of 2012 bestaat daartegen geen fiscaal bezwaar. Zolang het spaarloon nog op de geblokkeerde rekening staat en de blokkeringsperiode van vier jaar nog niet is verstreken, kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling in box 3 voor spaarloon (€17.025; 2011).