Dga en afkoop (klein) pensioen

Vraag:
Een van mijn klanten – een directeur-grootaandeelhouder (dga) – wil zijn pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, afkopen. De berekende jaarlijkse uitkering bedraagt slechts € 400. De verzekeraar is terughoudend over deze afkoop. Dit is toch afkoop van een klein pensioen?

Antwoord:
Vermoedelijk is sprake van een pensioen dat niet onder de bescherming van de Pensioenwet (PW) valt.
Afkoop van klein pensioen is volgens de PW (artikel 66) mogelijk als de jaarlijkse pensioenuitkering niet meer bedraagt dan € 451,22 (bedrag 2013) per jaar. De fiscale wetgeving sluit hier bij aan (artikel 19b, lid 4 Wet op de loonbelasting 1964). Dit artikel verwijst uitdrukkelijk naar de PW. Dat betekent dat deze afkoopmogelijkheid alleen mogelijk is, als ook de PW van toepassing is. En als de PW bij een dga niet van toepassing is, geldt de afkoopmogelijkheid niet voor de dga.
Dat betekent dat afkoop juridisch gezien niet geblokkeerd wordt door de PW, maar ook dat fiscaal gezien geen sprake is van een kleine afkoop. Gevolg is dat de afkoop niet alleen progressief belast wordt, maar ook dat over het afkoopbedrag 20% revisierente verschuldigd is. Gelet op haar aansprakelijkheid zal de verzekeraar die 20% ook in mindering brengen op de afkoopwaarde. De verzekeraar zal het bedrag van de revisierente pas uitkeren aan de dga zodra de dga heeft aangetoond dat hij het bedrag heeft voldaan aan de Belastingdienst (dan wel de Belastingdienst heeft verklaard dat de verzekeraar niet aansprakelijk zal worden gesteld voor dit bedrag). De terughoudendheid van de verzekeraar is dus begrijpelijk.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken