Doorwerken na bereiken pensioenleeftijd

Vragen:
Een werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd van 62 jaar bereikt, maar de werkgever wil graag dat de werknemer nog een jaar doorwerkt en de werknemer is daartoe bereid. Wat zijn de gevolgen voor het pensioen? Mag de pensioeningangsdatum worden uitgesteld en nog meer pensioen worden opgebouwd? Of moet het pensioen ingaan op de pensioenleeftijd?

Antwoord:
In dit geval mag het pensioen op de reguliere pensioenleeftijd - 62 jaar - ingaan, maar mag het pensioen ook worden uitgesteld. Voor uitstel geldt wel als voorwaarde dat uitstel alleen mogelijk is indien en voor zover de werknemer doorwerkt. Bij doorwerken en uitstel van de pensioendatum, mag ook het pensioen verder worden opgebouwd. In dit voorbeeld moet het pensioen ingaan op het moment dat de termijn van een jaar doorwerken eindigt. Aangezien de 65-jarige leeftijd nog niet is bereikt, is het geen probleem als het pensioen door het doorwerken de grens van 100% van het laatst vastgestelde pensioengevend salaris zou doorbreken.