Doorwerkvereiste prepensioen

Doorwerkvereiste prepensioen

16 februari 2017

Vraag:
Als gevolg van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ komt het zogenoemde doorwerkvereiste te vervallen. Vervalt de doorwerkvereiste ook voor prepensioen?