Eigen woning en echtscheiding

Vraag:
Twee echtgenoten – gehuwd in gemeenschap van goederen – gaan scheiden. Ze hebben in de jaren ’90 een eigen woning gekocht en gefinancierd voor € 180.000. Het huis is nu ongeveer € 220.000 waard. De man is recent vertrokken, maar de vrouw woont nog in de woning. Kan de man nog hypotheekrente voor deze woning in aftrek brengen op zijn inkomen?

Antwoord:
Doordat de twee echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap van goederen, zijn zij ieder voor de helft eigenaar van de woning. De man kan dan maximaal twee jaar na zijn vertrek de woning als eigen woning blijven aanmerken. Voorwaarde is wel dat de woning voor zijn (ex-)vrouw een eigen woning blijft. Of formeler geformuleerd: anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking heeft staan.
De man kan de helft van de totaal betaalde hypotheekrente in aftrek brengen. Daarop komt wel de helft van het eigenwoningforfait van die woning in mindering. Maar die helft van het eigenwoningforfait kan hij weer als betaalde alimentatie in mindering op zijn inkomen brengen.
De vrouw geeft ook de helft van het eigenwoningforfait (haar deel van de woning) aan bij haar aangifte inkomstenbelasting en brengt ook de helft van de totaal voor de eigen woning betaalde rente in aftrek op haar inkomen. Het aandeel in het eigenwoningforfait van haar (ex-)man moet zij als ontvangen alimentatie in haar aangifte opnemen.
Na het verstrijken van de tweejaarstermijn, bij eerdere verkoop van de woning of het eerder verlaten van de woning door de vrouw, realiseert de man zijn vervreemdingssaldo in het kader van de zogenoemde bijleenregeling. En dus niet bij het verlaten van de woning door de man. De huidige waarde is in zoverre dus niet relevant.
In de laatst genoemde situatie – het verlaten van de woning door de vrouw – kan ook de zogenoemde verhuisregeling nog een rol spelen (vrouw verlaat de woning en de woning staat nog te koop). Op basis van een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën kan in zo’n situatie de tweejaarstermijn van de scheidingsregeling verlengd worden met de termijn voor de verhuisregeling (ook maximaal twee jaar, maar tijdelijk verlengd tot drie jaar).

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken