Eigenwoningregeling. Woning in aanbouw. Wijziging van het besluit van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M

Dit besluit wijzigt het besluit over de toepassing van de eigenwoningregeling van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M, Staatscourant 2009, nr. 18386. De wijziging betreft het opnemen van een goedkeuring waardoor ook sprake kan zijn van een woning in aanbouw als de feitelijke bouwwerkzaamheden (heien of aanleggen fundering) nog niet zijn begonnen.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 26 november 2014, nr. BLKB2014/1947M)

Tags thema