Expiratie oud-regime lijfrente

Vraag:
Een oud-regime lijfrenteverzekering nadert de expiratiedatum. Kan met het expiratiekapitaal een bancaire lijfrente-uitkering worden aangekocht?

Antwoord:
Ja, dat is mogelijk. Wel wordt bij de aankoop van de bancaire lijfrente (definitief) afgezien van het oude regime. De omzetting is in feite een verzoek om de eerbiedigende werking van het oude regime te laten vervallen. Dat betekent dat de volgende mogelijkheden verloren gaan:
• De mogelijkheid de uitkeringen te schenken aan bijvoorbeeld (klein)kinderen
• De vrije keuze voor een ingangsdatum (dus ook later dan de AOW-leeftijd plus vijf jaar)
• Het in een keer laten uitkeren van het kapitaal zonder revisierente
• Een andere begunstigde aan te wijzen gedurende de uitkeringsperiode.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken SNS REAAL