Expirerend gouden handdrukstamrecht en 80%-regeling

Vraag:
Een klant heeft een gouden handdrukstamrechtverzekering - afgesloten in 1993 - die per 1 november 2013 is geëxpireerd. De klant heeft het kapitaal nog niet aangewend voor periodieke uitkeringen. Kan hij gebruik maken van de zogenoemde 80%-regeling?

Antwoord:
Er van uitgaande dat de klant in leven is, heeft hij na expiratie zes maanden 1) de tijd om het stamrechtkapitaal aan te wenden voor een periodieke uitkering. Doet hij dat niet dan wordt het stamrechtkapitaal geacht te zijn afgekocht. De klant heeft de termijn nog niet overschreden. Die eindigt op 30 april 2014.
Vervolgens heeft de klant nu wel de mogelijkheid om gebruik te maken van de 80%-regeling. Dat betekent dat slechts 80% van de waarde van de aanspraak in de heffing van loon- en inkomstenbelasting wordt betrokken. Die regeling geldt uitsluitend voor volledige opname van een aanspraak in 2014. 2)
De klant in deze casus heeft een gouden handdrukstamrecht van vóór 1 januari 1995. Dat betekent dat op dit stamrecht overgangsrecht van toepassing is. Maar de 80%-regeling geldt ook voor deze oud-regime stamrechten. En de klant kan dus ook gebruik maken van deze regeling.
Een ander aandachtspunt - met name bij bancaire stamrechten - is nog dat het kapitaal van een aanspraak verdeeld kan zijn over verschillende uitvoerders. Reden hiervoor is dat op die manier zo nodig maximaal gebruik kan worden gemaakt van de depositogarantieregeling. Bij een faillissement van de bank heeft de rekeninghouder de zekerheid (per bank maximaal) € 100.000 van het banktegoed terug te krijgen. Aangezien het bij gouden handdrukstamrechten om grote bedragen kan gaan, was spreiding over meerdere banken aantrekkelijk. Maar om gebruik te kunnen maken van de 80%-regeling is het noodzakelijk om de volledige aanspraak - ook al is het kapitaal verdeeld over verschillende uitvoerders - in één keer op te nemen.

1) Bij overlijden bedraagt de termijn voor de begunstigden (verzekering) dan wel erfgenamen (bancair product) twaalf maanden.
2) Voorwaarde hierbij is dat het stamrechtkapitaal vóór 15 november 2013 moest zijn overgemaakt naar de uitvoerder van het stamrechtproduct. Dat was in deze casus uiteraard het geval.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken SNS REAAL