Fiscale behandeling van advies- en distributiekosten bij directe aanbieders; beloningen van tussenpersonen

In de uitvoeringspraktijk van onder meer verzekeraars, financiële instellingen, adviseurs en bemiddelaars blijken onduidelijkheden te bestaan over de fiscale gevolgen van met name de wijzigingen van de financiële toezichtwetgeving per 1 januari 2013. Om die onduidelijkheden weg te nemen, zijn in deze publicatie de standpunten van de Kennisgroep Verzekeringsproducten opgenomen over de fiscale gevolgen van die wetswijzigingen voor zover het betreft verzekeringen en fiscaal daarmee gelijkgestelde spaar- en beleggingsproducten.