Geen stormachtige herfst 2015?

Kees Vivat

De op Prinsjesdag gepresenteerde plannen voor financiële producten hebben weinig stof doen opwaaien, al is er wel veel gesproken over de voorgestelde wijziging van de box-3-heffing.
Inmiddels is de Tweede Kamer al weer een paar stappen verder met de wetsvoorstellen ‘Belastingplan 2016’ en de ‘Overige fiscale maatregelen 2016’. Tijd om een tussenbalans op te maken.