Is het gesjacher met payroll nu eindelijk voorbij?

Jasper Brainnet

“Payroll is gesjacher van de bovenste plank waar een fatsoenlijk land zich voor moet schamen. In België en Duitsland is het verboden”
Deze dringende boodschap kregen de leden van de Eerste Kamer, voordat zij besloten in te stemmen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Kennelijk was er jarenlang iets goed mis met de arbeidscontracten van ongeveer 200.000 werknemers, die langdurig voor een bedrijf werken dat niet hun werkgever is. Deze groep heeft een arbeidsovereenkomst met een ‘payrollbe-drijf’, dat hen ter beschikking stelt aan een ander bedrijf: een inlener.