Inhaal nettopensioen

Vraag:
Een werkgever heeft al met ingang van 2015 de mogelijkheid om een nettopensioen toe te zeggen aan werknemers met een pensioengevend loon van meer dan € 100.000 (2017 € 103.317). Stel dat een werkgever nog geen nettopensioen heeft toegezegd over de achterliggende periode, maar nu wel nettopensioen wil toezeggen, is inhaal dan mogelijk? Gelden daarbij nog specifieke voorwaarden?