Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M. De wijziging betreft een goedkeuring aansluitend op het per 1 januari 2016 in werking getreden artikel 10bis.11a van de Wet IB 2001 en onderdeel APa van de Invoeringswet. Deze goedkeuring maakt het voor fiscale partners mogelijk om ook vóór 1 januari 2016 beiden de uitkeringsvrijstelling te genieten, ook al bevat de overeenkomst slechts de begunstiging bij leven van één van de partners.