Kabinet ziet tot op heden vooral drempels in verkenning naar heffing over werkelijk rendement in box 3

    8 mei 2019

    Vanwege de maatschappelijke wens om de heffing over inkomen uit sparen en beleggen beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid, is het kabinet aan de slag gegaan om de haalbaarheid van een dergelijk stelsel te verkennen. In een onlangs verschenen brief van de staatssecretaris van Financiën wordt verslag gedaan van deze verkenning.