Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Vervallen tijdklemmen in specifieke situaties

Eigen woning / Kapitaalverzekeringen

Nr. BLKB2012/1977M

In dit besluit wordt goedgekeurd dat de voorwaarde van 15 dan wel 20 jaar premiebetaling (tijdklemmen) die geldt voor het benutten van de vrijstellingen voor het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) in specifieke situaties vervalt.