Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangstermijn.

Nr. BLKB2013/956M

In dit besluit wordt het besluit van 27 februari 2013, BLKB2013/322M aangevuld met de situaties waarin een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) nog tijdig kan zijn aangegaan, verhoogd of verlengd om onder het overgangsrecht voor een KEW, SEW of BEW te vallen. In eerste instantie moest er vóór 1 april 2013 een onherroepelijke overeenkomst voor het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW tot stand zijn gekomen. Deze voorwaarde is als gevolg van een motie van het kamerlid Knops versoepeld. Naar aanleiding van de toezegging van het kabinet en de motie, keurt de staatssecretaris, vooruitlopend op opname in een wettelijke regeling, het volgende goed.