Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangstermijn

Nr. BLKB2012/1994M

In dit besluit wordt goedgekeurd dat er een overgangstermijn tot 1 april 2013 geldt als een op 31 december 2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek wordt omgezet in een hypotheek met daaraan gekoppeld een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW).Door de inwerkingtreding van de Wet fiscale herziene behandeling eigen woning vervallen met ingang van 1 januari 2013 de fiscale faciliteiten voor nieuwe KEW’s, SEW’s of BEW’s. Voor de omzettingen van bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 naar een KEW, SEW of BEW in box 1 is een overgangstermijn tot 1 april 2013 opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft het kabinet aangegeven dat het billijk is dat er eenzelfde overgangstermijn zal gelden voor bijvoorbeeld de omzetting van een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek in een (bank-)spaarhypotheek.
(aangepast besluit uitgebracht op 11 januari 2013)