Keuze wel of geen aftrek van premies bij arbeidsongeschiktheid

Vraag:
Heeft een klant de keuze tussen wel of niet aftrekken van de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering in zijn aangifte inkomstenbelasting?

Antwoord:
De keuze tussen wel of niet aftrekken van de premie moet worden gemaakt vóór het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De vorm van de verzekering bepaalt namelijk of de verzekering in box 1 valt (premie aftrekbaar en periodieke uitkeringen belast) dan wel in box 3 (waarde van de verzekering maakt jaarlijks onderdeel uit van de heffingsgrondslag).
Worden periodieke uitkeringen verzekerd – en ook aan de overige voorwaarden voldaan – dan valt de verzekering in box 1. Brengt de klant de premies desondanks niet in aftrek, dan is op deze verzekering – mocht deze tot uitkeringen leiden – de saldomethode van toepassing. Deze saldomethode geldt met ingang van 2010 tot een maximum premie van €2.269 per jaar. Normaal gesproken zal dit alleen een rol spelen als de klant vergeten is de premie in aftrek te brengen. De klant heeft voor zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering namelijk niets te maken met jaar- of inhaalruimte.
Wordt gekozen voor een kapitaalverzekering dan valt deze in box 3. Om het verhaal nog iets complexer te maken, is het bij een dergelijke kapitaalverzekering nog steeds mogelijk om periodieke uitkeringen te ontvangen. Die vormen dan een voorschot op de kapitaalsuitkering. Het feit dat periodieke uitkeringen worden ontvangen zegt dus niet alles!