KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

  • Kapitaalverzekeringen
  • Besluiten

KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Het besluit van 23 november 2006, nr. CPP2006/737M, wordt opnieuw uitgebracht. Dit besluit is geactualiseerd (o.a. met de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning) en aangevuld met nieuwe beleidsstandpunten. Ook zijn redactionele aanpassingen aangebracht die geen inhoudelijke wijzigingen behelzen.

Bijlage