Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen)

Pensioenen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 (Stcrt. 2018, nr. 68652 ) in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen. Hierbij zijn tevens de berekeningsgrondslagen geactualiseerd.