Maximum arbeidsongeschiktheidsverzekering

Maximum arbeidsongeschiktheidsverzekering

4 december 2018

Vraag:
Onder voorwaarden zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Geldt hiervoor een maximum, bijvoorbeeld een maximum premiebedrag?