Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier geeft u aan uw pensioenuitvoerder door dat u gescheiden bent en welke afspraken u en uw ex-partner over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of einde van uw geregistreerd partnerschap. Ook als u geen afspraken maakt over de verdeling van het ouderdomspensioen, is het belangrijk dat u het formulier naar uw pensioenuitvoerder stuurt. Op basis van de wet heeft u namelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Tags thema