Nieuw lijfrentebesluit: het werd tijd!

Kees Vivat

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in mei een nieuw lijfrentebesluit gepubliceerd. Het vorige besluit dateerde van 13 juni 2012 (met een kleine upate in 2015), dus dat werd een keer tijd. Dat blijkt ook wel uit de vele nieuwe onderwerpen die in het besluit zijn opgenomen.
In dit artikel ga ik in op de meest in het oog springende zaken.