Ontslagvergoeding in de vorm van een uitkering ineens (Vraag en Antwoord 08-024)

Vraag: Kan een werknemer gebruik maken van de stamrechtvrijstelling, wanneer hij met zijn werkgever vóór het ontslag een ontslagvergoeding in de vorm van een éénmalige uitkering is overeengekomen?

Tags thema