Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 juli het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) aan de Tweede Kamer gezonden.
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 3 juli 2014, brief met kenmerk 2014-0000094384)

Tags thema