Overgangsrecht Witteveen 2015 en knippen van pensioen

Vraag:
Hoe moet worden omgegaan met pensioen dat in een periode is opgebouwd waarin ruimere fiscale kaders van toepassing waren dan de huidige? Het meest recente voorbeeld van een wijziging van het fiscale kader is de op 1 januari 2015 in werking getreden “Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen”, beter bekend als de wet Witteveen 2015.