Pensioen 2020: de stand van zaken

Jos Gielink

Al kort na de financiële crisis in 2008, bleek dat ook het Nederlandse pensioenstelsel kwetsbaar is. De aanhoudende daling van de rente, de toename van de levensverwachting en de verzwaring van de buffereisen en rekenregels, hebben ingrijpende gevolgen gehad voor de financiële positie van pensioenuitvoerders en de betaalbaarheid van uitkeringsovereenkomsten.
In 2009 kondigde minister Donner al een brede aanpak aan van de problemen die zich voordoen in het bestaande pensioenstelsel. Dit leidde in 2010 tot het Pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid en rapporten van de Commissies Frijns en Goudswaard. Het bleek moeilijk en tijdrovend om consensus te bereiken over het nieuwe stelsel.