Premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd 67 jaar (Vraag & Antwoord 12-005 d.d. 17 juni 2012 CAP)

Pensioenen

Vraag: Momenteel is het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aanhangig bij het parlement (kamerstukken 33 290). Dit wetsvoorstel brengt tot uitdrukking de uitkomst van de AOW- en pensioenmaatregelen uit het gesloten Begrotingsakkoord. Na aanvaarding van het wetsvoorstel zal de fiscale pensioenrichtleeftijd in 2014 worden verhoogd naar 67 jaar en wordt de jaarlijkse opbouwruimte beperkt tot ten hoogste 1,9% voor regelingen gebaseerd op het eindloonstelsel en ten hoogste 2,15% voor regelingen gebaseerd op het middelloonstelsel. Wat is het effect van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en de voorgenomen beperking van de jaarlijkse opbouwruimte voor de door de belastingdienst gepubliceerde premiestaffels, zoals deze laatstelijk zijn opgenomen in het besluit van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M, Staatscourant 2009, 20523)?