Prinsjesdag 2016

Hoewel de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag al weer op straat lag, waren op fiscaal terrein niet al te veel zaken voortijdig naar buiten gekomen. Wel waren zaken voor het jaar 2017 bekend die al in het vorige Belastingplan verwerkt waren, zoals de wijziging in de berekening van de vermogensrendementsheffing in box 3 en de schenking voor de eigen woning.
Belangrijk wapenfeit op Prinsjesdag was het verschijnen van het wetsvoorstel voor de afschaffing van pensioen in eigen beheer. De voorgestelde wetswijzigingen zijn, en dan gaat het met name over die wijzigingen die pensioen raken, aangename praktische tegemoetkomingen. Hiermee wordt ook  het belang aangetoond van het gebruik van het instrument ‘internetconsultatie’ en de mogelijkheid voor marktpartijen om hierbij praktische verbeteringen of aanpassingen voor te stellen. De meeste overige voorgestelde wetswijzigingen op pensioenterrein zijn ook welkom voor de praktijk.
In dit artikel geven we een overzicht van de relevante voorstellen voor financiële producten op het terrein van oudedagsvoorzieningen, levensverzekeringen, sparen en de eigen woning.