Prinsjesdag 2020: een beknopte update

Bernd Heijnen Martijn Ras en Kees van Oostwaard

De Tweede Kamer heeft de gebruikelijke jaarlijkse stortvloed aan vragen over de belastingplannen van het volgende jaar over het kabinet (en de betrokken ambtenaren) uitgestort. Soms nuttige vragen, maar niet zelden ook vragen naar de bekende weg.
In dit artikel geven we een update over (een deel van) de onderwerpen die we in een eerder artikel over Prinsjesdag hebben besproken.