Ruimte voor wonen

Kees Vivat

Eerder dit jaar heb ik al stil gestaan bij de problemen op de woningmarkt en de rapportages die daarover zijn gemaakt. In april heeft de minister van Financiën een groot aantal rapporten in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverweging naar de Tweede Kamer gezonden. Van een Economie zonder afval tot Toekomstbestendige mobiliteit en van Klaar voor klimaatverandering tot een Toekomstbestendig zorgstelsel. Een van de rapporten gaat over de woningmarkt: ‘Ruimte voor wonen’. In dit artikel bespreek ik dit rapport, met specifieke aandacht voor de fiscale aspecten (maar zeker niet uitsluitend daarvoor).