Sociaal Akkoord april 2013

Op 11 april 2013 hebben de sociale partners - verenigd in de Stichting van de Arbeid - een sociaal akkoord gesloten.
In het akkoord zijn belangrijke uitgangspunten geformuleerd voor de arbeidsmarkt.
Een greep uit de maatregelen:

  • een nieuw ontslagsysteem per 1 januari 2016
  • er komen zogenoemde transitievergoedingen (gemaximeerd op € 75.000) naast ontslagvergoedingen
  • de sociale partners gaan op zoek naar alternatieve aanpassingen voor het Witteveenkader (het maximum van € 100.000 als grondslag voor de pensioenopbouw zou dan verdwijnen)
  • de mogelijkheid van een nettopensioenspaarfaciliteit in combinatie met een box-3-vrijstelling wordt onderzocht.
  • oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsrelaties (met name schijnconstructies met ZZP-ers) wordt bestreden.