Terugwerkende kracht crisisheffing mag van de Hoge Raad

drs. Bart Jimmink werkzaam bij Meijburg

In de loop van 2012 werd een nieuwe heffing opgelegd aan werkgevers: de crisisheffing. Deze werd in 2013 geheven naar een tarief van 16% over het loon, voor zover dat in 2012 hoger was dan € 150.000. Doordat de regeling pas in de loop van 2012 tot stand kwam (in samenhang met het ‘Kunduz-akkoord’), was in feite sprake van terugwerkende kracht: het hele inkomen uit 2012 werd meegeteld voor deze heffing, dus ook voor zover dat was betaald vóór de invoering van de crisisheffing. Een groot aantal bedrijven dat te maken kreeg met deze heffing heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Een aantal zaken heeft inmiddels geleid tot fiscale procedures. Op 29 januari jl. heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen in deze zaken.