Uitkering lijfrente aan echtgenoot?

Uitkering lijfrente aan echtgenoot?

2 mei 2018

Vraag:
Is het ook mogelijk om lijfrente-uitkeringen toe te laten komen aan de echtgenoot? Dat kan namelijk fiscaal aantrekkelijk zijn als die echtgenoot een lager inkomen heeft en in een lagere belastingschijf valt.