Variatie hoogte uitkeringen goudenhanddrukstamrecht

Vraag:
Bij een van mijn klanten expireert binnenkort zijn goudenhanddrukverzekering. Met het kapitaal dat beschikbaar komt wil hij uitkeringen aankopen die in hoogte variëren (eerst hoge uitkeringen en later lagere uitkeringen). Is dat toegestaan?
Antwoord:
De termijnen uit een goudenhanddrukstamrecht moeten periodieke uitkeringen zijn. De termijnen niet vast en gelijkmatig te zijn. Dat is dus anders dan bij een lijfrente, waarvoor de eis van vast en gelijkmatig wel geldt.
In het verleden stelde de Belastingdienst zich op het standpunt dat de hoogte van de uitkeringen uit een goudenhanddrukstamrecht wel mogen variëren, maar die variatie moest dan gekoppeld zijn aan de (te verwachten) hoogte van de sociale uitkeringen.
Inmiddels is duidelijk dat een variatie in de verhouding 1:10 niet op bezwaren van de Belastingdienst stuit. Voorwaarde is wel dat de uitkeringen op de ingangsdatum van de uitkeringen vast staan. Een afspraak waarbij het stamrecht onzekere uitkeringen tot een bepaald bedrag aanvult, is niet toegestaan.

Voorbeeld:

De klant wil de komende drie jaar zekerheid dat hij maandelijks € 3.500 ontvangt. Hij wil daarom afspreken dat de bank zijn WW-uitkering aanvult tot € 3.500.
De hoogte van de uitkeringen staat niet bij aanvang vast en de Belastingdienst staat dit niet toe.

Als de klant nog geen 65 jaar oud is, heeft hij ook nog de mogelijkheid een knip aan te brengen. Zo kan de klant een deel van het stamrecht omzetten in periodieke uitkeringen vóór 65 jaar en het restant uiterlijk op 65 jaar omzetten in periodieke uitkeringen. Een knip aanbrengen na 65 jaar is niet mogelijk. In het jaar waarin de klant de 65-jarige leeftijd bereikt moet de hoogte van de uitkeringen vast staan.

Het vorenstaande geldt zowel voor verzekeringen als voor bancaire producten.

De knip kan vóór de 65-jarige leeftijd ook op een andere manier worden vormgegeven. Een lopende periodieke uitkering mag fiscaal ook worden stopgezet en worden omgezet naar een opbouwproduct. Of dit in de praktijk ook mogelijk is, hangt af van de uitvoerder van de periodieke uitkering. Let wel: aanpassing is niet meer mogelijk na het jaar waarin de 65-jarige leeftijd is bereikt.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken